Güneş Enerjisi Santrali

Güneş enerjisi santrali kurulumuna uygun arazi tespiti, sahibi olunan mevcut arazilerin uygunluğunun araştırılması

Güneş enerjisi santrali başvuru danışmanlığı

Başvuru için istenen belgeler:

 • Bağlantı görüşü için başvuru dilekçesi
 • İlgili tüketim tesisine ait abonelik bilgileri
 • Bağlantı görüşü için başvuru ücretinin yatırıldığına dair dekont
 • Üretim tesisinin kurulacağı yere ait sahiplik belgesi
 • Üretim tesisinin yapılması planlanan yere ait harita / kroki
 • Üretim tesisine ait elektrik tek hat şeması
 • Lisanssız Elektrik Üretimi Bağlantı Başvuru Formu
 • Üretim tesisine ait ÇED (Çevresel Etki Değerlendirilmesi) raporu
 • Teknik Değerlendirme Formu

GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ PROJELENDİRİLMESİ İÇİN GEREKLİ OLAN ”İDARİ İZİNLERİN “ İN ALINMASI

Projenin uygulanacağı alanın bağlı olduğu belediyeden alınacak olan “GES UYGUNDUR” yazısı ve “KONSTRÜKSİYON ONAY“ idari izinlerini almak için gerekli hesap ve paftaların hazırlanıp ilgili kuruma teslim edilmesi

GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ “ELEKTRİK VE STATİK PROJELERİNİN HAZIRLANARAK TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN ONAYI”nın alınması

Lisanssız Enerji Üretim Yönetmeliği, İç Tesisler Yönetmeliği ve ilgili diğer yönetmelikler çerçevesinde idari izinler, hesaplar ve paftaları içeren proje dosyasının oluşturularak TEDAŞ Genel Müdürlüğü’ne onaylatılması

KREDİLENDİRİLMEYE UYGUN DETAYLI FİZİBİLİTE RAPORUNUN OLUŞTURULMASI

 • Maliyet Hesapları,
 • Enerji Üretim Hesapları,
 • Projenin Ekonomik açıdan incelenmesi
 • Risk Analizi

Konularını da içeren detaylı fizibilite raporunu oluşturmak.

Girne Sokak Yakup Bey Konakları Daire: 11 No: 3
Gayrettepe / Beşiktaş / İstanbul / Türkiye
0212 267 40 95
0532 387 71 92